Disclaimer

De door Van De Velde Systems – Schut verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel aan het vervaardigen van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg wordt besteed, stelt Van De Velde Systems – Schutzich niet aansprakelijk voor onvolkomenheden en/of onjuistheden van welke aard dan ook. Van De Velde Systems – Schut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website opgenomen informatie.

Privacy en cookie verklaring 

Naar aanleiding van de nieuwe Europese wetgeving (AVG) hebben wij onze privacy statement aangepast en is een cookiebar met cookieverklaring toegevoegd Hierdoor krijgt u beter inzicht in welke persoonsgegevens we van u verwerken en voor welke doeleinden.

Privacyverklaring

Van De Velde Systems – Schut verwerkt algemene persoonsgegevens voor zover verkregen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Van De Velde Systems – Schut verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Cookies

De functionele en technische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Analytics cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Van De Velde Systems – Schut gebruik van Google Analytics. Deze gegevens worden door de aanbieder van analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Van De Velde Systems – Schut verstrekt. Van De Velde Systems – Schut krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen.

Contactgegevens

Wanneer u vragen heeft met betrekking tot de bewerking van uw gegevens neem dan contact op met Schut Sysytems bv, T +31 (0) 313 674 500 of E info@schutsystems.com